Uziemienie w domu jednorodzinnym – rodzaje i wykonanie krok po kroku

Uziemienie jest niezbędnym elementem każdej instalacji elektrycznej, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom oraz chroniąc sprzęt przed uszkodzeniami wynikającymi z przepięć czy wyładowań atmosferycznych. W artykule omówimy jak zrobić uziemienie, kiedy jest konieczne oraz jakie rodzaje uziomów można wykorzystać przy budowie domu jednorodzinnego.

Na skróty:

 • Uziom budynku nie jest obowiązkowy, ale zapewnia bezpieczeństwo w domu.
 • Instalacja uziemiająca chroni przed niebezpiecznymi przepięciami i pożarami.
 • Uziom należy wykonać najlepiej na etapie budowy domu.
 • Istnieją różne typy uziomów: fundamentowy, szpilkowy, otokowy, kratowy i naturalny.
 • Uziom fundamentowy jest umieszczany w fundamentach budynku.
 • Uziom szpilkowy odprowadza wysokie napięcie do gruntu.
 • Uziom otokowy chroni budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi.
 • Uziom kratowy stosuje się w przypadku większych budynków.
 • Uziom naturalny wykorzystuje elementy metalowe w celu uziemienia wysokiego napięcia.
 • Uziom pionowy jest najlepszym rozwiązaniem dla bloków i domów, należy go wbić na głębokość co najmniej 3 metrów.

Rola i znaczenie uziomu budynku

Chociaż uziom budynku nie jest obowiązkowy, to jego instalacja wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Głównym zadaniem uziemienia jest odprowadzenie nadmiernego napięcia do ziemi oraz ochrona przed przepięciach czy pożarami powstałymi na skutek błędów w układzie elektrycznym.

Warto pamiętać, że najlepszym momentem na wykonanie prac związanych z montażem instalacji uziemiającej jest etap budowy domu. Pozwala to na prawidłowe rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz uniknięcie konieczności późniejszych przeróbek.

Typy uziomów stosowanych w budownictwie

Wyróżniamy różne typy uziomów, które można zastosować w domu jednorodzinnym. Do najważniejszych należą:

 • Uziom fundamentowy – umieszczany w konstrukcji fundamentów budynku;
 • Uziom szpilkowy – odprowadza wysokie napięcie do gruntu poprzez wbicie metalowej szpilki;
 • Uziom otokowy – chroni budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi poprzez wykonanie otoku wokół budynku;
 • Uziom kratowy – stosowany głównie przy większych obiektach, takich jak hale przemysłowe czy magazyny;
 • Uziom naturalny – wykorzystuje istniejące elementy metalowe (np. rury) jako ścieżkę odprowadzenia wysokiego napięcia.

Jak zrobić uziemienie? Wybór odpowiedniego rodzaju uziemu

Wybór odpowiedniego rodzaju uziemu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj terenu, wilgotność czy też materiały użyte do budowy domu.

W przypadku małych i lekkich konstrukcji (np. domków drewnianych), często wystarczy zastosować prosty i tani sposób w postaci wbitej pionowo na głębokość co najmniej 3 metrów szpilki stalowej – jest to tzw. uziemienie pionowe.

W przypadku większych obiektów, takich jak domy murowane czy bloki mieszkalne, warto zastosować uziom otokowy lub fundamentowy. Uziom otokowy polega na wykonaniu metalowego otoku wokół budynku oraz połączeniu go z elementami konstrukcyjnymi ścian. Uziom fundamentowy natomiast jest umieszczany bezpośrednio w konstrukcjach fundamentowych podczas ich wykonywania.

Montaż instalacji uziemiającej krok po kroku

Proces montażu instalacji uziemiającej różni się w zależności od rodzaju wybranego uziemu. W przypadku uziemu szpilkowego:

 1. Wybierz odpowiednie miejsce dla wbicia szpilki, najlepiej jak najbliżej głównego rozdzielacza elektrycznego;
 2. Wbij szpilkę pionowo na głębokość co najmniej 3 metrów;
 3. Dokonaj pomiaru rezystancji pomiędzy końcem wbitej szpilki a powierzchnią ziemi – wartość ta nie powinna przekraczać kilkudziesięciu omów;
 4. Połącz drutem elektrodę ze skrzynką rozdzielczą oraz innymi elementami metalowymi (np. rurami).

Dla innych typów uziemienia proces może być bardziej złożony, wymagając m.in. wykonania otoku wokół budynku czy też instalacji specjalistycznych elementów (np. kraty) w przypadku uziomu fundamentowego.

Podsumowanie

Uziemienie jest istotnym aspektem bezpieczeństwa elektrycznego każdego domu jednorodzinnego. Istnieje wiele typów uziomów, które można zastosować w zależności od rodzaju budynku i warunków terenowych. Warto zadbać o odpowiednią instalację uziemiającą już na etapie budowy domu, aby uniknąć późniejszych problemów oraz zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom oraz sprzętowi elektronicznemu znajdującemu się wewnątrz obiektu.

FAQ – Uziom budynku

Czy uziom budynku jest obowiązkowy?

Uziom budynku nie jest obowiązkowy, ale jego instalacja zapewnia bezpieczeństwo w domu, chroniąc przed niebezpiecznymi przepięciami i pożarami.

Jakie są różne typy uziomów?

Istnieją różne typy uziomów, takie jak fundamentowy, szpilkowy, otokowy, kratowy i naturalny. Każdy z nich ma swoje zastosowania i cechy charakterystyczne.

Kiedy należy wykonać uziom?

Uziom należy wykonać najlepiej na etapie budowy domu, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i skuteczność instalacji uziemiającej.

Czym charakteryzuje się uziom pionowy?

Uziom pionowy jest najlepszym rozwiązaniem dla bloków i domów, gdyż odprowadza wysokie napięcie do gruntu. Należy go wbić na głębokość co najmniej 3 metrów, aby zapewnić skuteczne uziemienie.

Jak działa uziom otokowy?

Uziom otokowy chroni budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi, tworząc otok wokół budynku, który odprowadza ładunki elektryczne do gruntu.