Protokół odbioru instalacji elektrycznej: jak przygotować i na co zwrócić uwagę

W momencie oddawania budynku do użytkowania, niezwykle istotne jest prawidłowe przygotowanie protokołu odbioru instalacji elektrycznej. Dokument ten pozwala stwierdzić, czy wykonane prace są zgodne z projektem oraz czy dana nieruchomość spełnia wszelkie wymagania techniczne. W niniejszym artykule omówimy wzór takiego dokumentu oraz podpowiemy, na co warto zwrócić uwagę podczas jego wypełniania.

Na skróty:

 • Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest ważny przy oddawaniu domu do użytkowania.
 • Instalacje wewnętrzne w domu jednorodzinnym muszą być wykonane zgodnie z projektem.
 • Instalacje wewnętrzne powinny być tworzone tylko przez doświadczonych i certyfikowanych fachowców.
 • Wybierając fachowca, warto sprawdzić, czy posiada certyfikat kwalifikacyjny grupy G1.
 • Protokół odbioru instalacji elektrycznej musi zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak dane osoby wypełniającej protokół, dane nieruchomości, opis zabezpieczeń, wynik kontroli, plomby itp.
 • Protokół odbioru elektrycznego i projekt instalacji elektrycznej powinny znajdować się w dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Kupując dom jednorodzinny lub mieszkanie z rynku wtórnego, należy przepisać na siebie licznik energetyczny.
 • W celu wypełnienia protokołu zdawczo odbiorczego licznika musimy wypełnić dane osoby zdającej licznik i wskazać rachunek bankowy, na który zostanie wypłacona ewentualna nadpłata wynikająca z rozliczenia końcowego.
 • Dokumenty powinny znaleźć się w dzienniku budowy i stanowić jego uzupełnienie.
 • Protokół zdawczo odbiorczy musi zawierać pełne informacje o nieruchomości, opis układu pomiarowego, licznika i wybranej strefy.

Czym jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to dokument sporządzany przez uprawnionego fachowca – najczęściej kierownika budowy lub wykwalifikowanego elektryka posiadającego certyfikat kwalifikacyjny grupy G1. Protokół zawiera informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli jakości wykonanych prac elektroinstalacyjnych wewnątrz budynku, ich zgodności projektowej oraz wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Ważność protokołu dla właściciela nieruchomości

Dla właściciela domu jednorodzinnego lub mieszkania na rynku wtórnym szczególne znaczenie ma fakt posiadania w dokumentacji technicznej nieruchomości prawidłowo sporządzonego protokołu odbioru instalacji elektrycznej. Dokument ten stanowi gwarancję, że wykonane prace są zgodne z projektem oraz przepisami prawa budowlanego.

Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Poniżej przedstawiamy wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej:

I. Dane ogólne:

 • Nazwa i adres inwestora (właściciela nieruchomości)
 • Nazwa i adres wykonawcy prac elektroinstalacyjnych
 • Dane osoby sporządzającej protokół (uprawnienia, certyfikat kwalifikacyjny)
 • Data kontroli

II. Informacje dotyczące nieruchomości:

 • Rodzaj obiektu budowlanego (np. dom jednorodzinny, mieszkanie)
 • Lokalizacja obiektu (adres)
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: detektory dymu/gazu itp.Odbiór układów pomiarowych I strefy

  Protokół zdawczo-odbiorczy licznika jest dokumentem niezbędnym przy zmianie właściciela nieruchomości. W tym celu należy wypełnić dane osoby zdającej licznik oraz wskazać rachunek bankowy, na który zostanie przelana ewentualna nadpłata wynikająca z rozliczenia końcowego. Protokół musi zawierać pełne informacje o nieruchomości oraz opis układu pomiarowego, licznika i wybranej strefy.

  Podsumowanie

  Protokół odbioru instalacji elektrycznej to kluczowy element dokumentacji technicznej każdej nieruchomości wyposażonej w instalację elektryczną. Jego prawidłowe sporządzenie gwarantuje zgodność wykonanych prac z projektem oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Ważne jest również posiadanie protokołu zdawczo-odbiorczego licznika energetycznego przy przepisywaniu go na nowego właściciela budynku lub mieszkania. Pamiętajmy o starannym wyborze fachowca do prowadzenia tego typu kontroli – warto sprawdzić jego kwalifikacje (np. certyfikat grupy G1) oraz doświadczenie zawodowe.

  FAQ – Protokół odbioru instalacji elektrycznej

  Jakie dokumenty są potrzebne przy oddawaniu domu do użytkowania?

  Przy oddawaniu domu do użytkowania należy przedstawić protokół odbioru instalacji elektrycznej oraz projekt instalacji elektrycznej. Te dokumenty powinny znajdować się w dokumentacji technicznej nieruchomości i stanowić uzupełnienie dziennika budowy.

  Czy można samodzielnie wykonać instalacje wewnętrzne w domu jednorodzinnym?

  Instalacje wewnętrzne powinny być tworzone tylko przez doświadczonych i certyfikowanych fachowców. Wybierając fachowca, warto sprawdzić, czy posiada certyfikat kwalifikacyjny grupy G1. Wykonanie instalacji przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień może prowadzić do problemów z odbiorem i bezpieczeństwem użytkowania.

  Co powinien zawierać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

  Protokół odbioru instalacji elektrycznej musi zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak dane osoby wypełniającej protokół, dane nieruchomości, opis zabezpieczeń, wynik kontroli, plomby itp. Dokument powinien być dokładnie wypełniony i podpisany przez odpowiednie osoby.

  Jak przepisać licznik energetyczny na siebie przy zakupie domu jednorodzinnego lub mieszkania z rynku wtórnego?

  W celu przepisania licznika energetyczny na siebie należy wypełnić protokół zdawczo odbiorczy licznika. Musi on zawierać dane osoby zdającej licznik, wskazać rachunek bankowy, na który zostanie wypłacona ewentualna nadpłata wynikająca z rozliczenia końcowego, oraz pełne informacje o nieruchomości, opis układu pomiarowego, licznika i wybranej strefy.