Poradnik: Jak odczytać i obliczyć zużycie wody z licznika

 • Dom

Odczytywanie liczników wody to codzienna czynność, którą powinien wykonywać każdy właściciel domu lub mieszkania. Pozwala ona na kontrolowanie zużycia wody oraz na porównanie danych z fakturami wystawianymi przez dostawcę mediów. W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo odczytać licznik wody oraz jak obliczyć zużycie tej cennej substancji.

Na skróty:

 • Odczyt wodomierza pozwala na porównanie zużycia wody.
 • Numer wodomierza może być potrzebny przy przedstawieniu zużycia wody.
 • W mieszkaniach zazwyczaj znajdują się dwa wodomierze: niebieski dla zimnej wody, czerwony dla ciepłej wody.
 • Odczyt licznika wody polega na spisaniu cyfr oznaczonych kolorem czarnym.
 • Rozliczenie wody odbywa się dla pełnych metrów sześciennych.
 • Cyfry oznaczone kolorem czerwonym to dziesiętna, setka i tysięczna metra sześciennego.
 • Regularne pomiary zużycia wody można wykonać w różnych cyklach czasowych.
 • Można sprawdzić poprawność działania wodomierza, analizując kilka kolejnych odczytów bez zużycia wody.
 • Wodomierze powinny być serwisowane co 5 lat.
 • Wszelkie informacje o legalizacji wodomierza powinny znajdować się na urządzeniu.

Rodzaje liczników wodomierza – niebieski i czerwony

W mieszkaniach występują zazwyczaj dwa rodzaje liczników – niebieski dla zimnej i czerwony dla ciepłej wody. Każdy z nich ma własny numer, który może być potrzebny podczas kontaktu ze spółdzielnią czy innym dostawcą mediów.

Podstawy odczytu cyfr na liczniku

Liczenie cyfr odbywa się poprzez spisanie cyfr oznaczonych kolorem czarnym. Cyfry te reprezentują pełne metry sześcienne (m³) zużytej wody. Należy pamiętać, że rozliczenie z dostawcą mediów odbywa się tylko dla pełnych metrów sześciennych.

Cyfry pomalowane na czerwono to dziesiętna, setna i tysięczna część metra sześciennego. Te wartości nie są brane pod uwagę przy rozliczeniach, ale mogą być pomocne w kontrolowaniu własnego zużycia wody.

Regularne pomiary zużycia wody – jak często odczytywać licznik

Możemy wykonywać regularne pomiary zużycia wody przeprowadzając je co tydzień, co miesiąc czy nawet kwartalnie. Wszystko zależy od naszych potrzeb oraz chęci kontroli nad domowym budżetem. Regularny odczyt pozwala na śledzenie trendów oraz wcześniejsze wykrycie ewentualnych problemów z instalacją hydrauliczną lub nieszczelnościami.

 • Co tydzień – dla osób dokładnie kontrolujących swój budżet
 • Co miesiąc – dla większości gospodarstw domowych
 • Kwartalnie lub raz do roku – dla osób mniej zainteresowanych tym tematem

Sprawdzanie poprawności działania licznika wodomierza

Aby sprawdzić czy nasz licznik działa prawidłowo, można analizować kilka kolejnych odczytów bez zużywania wody (np. gdy jesteśmy na urlopie). Jeśli cyfry się nie zmieniają, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak zaobserwujemy zmiany, warto zgłosić to dostawcy mediów lub serwisowi.

Legalizacja i serwisowanie wodomierzy

Ważne jest aby pamiętać o regularnym serwisowaniu oraz legalizacji naszego licznika wody. Przepisy nakładają obowiązek przeglądu co 5 lat. Wszystkie informacje na temat daty ostatniej legalizacji powinny znajdować się na wodomierzu.

Jak zgłosić problem z licznikiem?

Jeżeli zauważymy problemy z działaniem licznika, należy jak najszybciej zgłosić je do spółdzielni mieszkaniowej lub innego dostawcy mediów, który obsługuje nasze gospodarstwo domowe. Im szybciej zostanie naprawiona awaria, tym mniejsze szanse na wystąpienie nieprawidłowości przy rozliczeniach.

Podsumowanie

Odczytywanie liczników wody to ważna czynność pozwalająca kontrolować zużycie tego surowca oraz uniknąć potencjalnych kłopotów finansowych wynikających z błędnych odczytów czy uszkodzeń instalacji hydraulicznej.
Pamiętajmy o regularnym sprawdzaniu stanu zużycia oraz dbałości o terminowe serwisowanie i legalizację naszych urządzeń pomiarowych.

Frequently Asked Questions about Water Meters

Jak odczytać wodomierz?

Odczyt licznika wody polega na spisaniu cyfr oznaczonych kolorem czarnym. Cyfry oznaczone kolorem czerwonym to dziesiętna, setka i tysięczna metra sześciennego, które nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu wody.

Jak często powinienem sprawdzać zużycie wody?

Regularne pomiary zużycia wody można wykonać w różnych cyklach czasowych, np. co miesiąc, kwartał lub rok, w zależności od potrzeb i umowy z dostawcą wody.

Jak sprawdzić poprawność działania wodomierza?

Można sprawdzić poprawność działania wodomierza, analizując kilka kolejnych odczytów bez zużycia wody. Jeśli wodomierz działa poprawnie, wyniki odczytów powinny być takie same.

Co oznaczają kolory wodomierzy?

W mieszkaniach zazwyczaj znajdują się dwa wodomierze: niebieski dla zimnej wody i czerwony dla ciepłej wody.

Jak często powinienem serwisować wodomierz?

Wodomierze powinny być serwisowane co 5 lat. Wszelkie informacje o legalizacji wodomierza powinny znajdować się na urządzeniu.