Miramex s.c.

Miramex s.c.

Miramex s.c. oferuje projektowaniem oraz realizowanie inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Naszym klientom proponujemy usługę rozbudowy doziemnych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz budowę przyłączy (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej). Firmowa oferta obejmuje także montowanie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę systemów odwadniających (studnie chłonne, drenaże).

  • Adres URL:
  • http://kanalizacja.miramex.eu
  • Nazwa firmy:
  • Miramex s.c.