Geodeta Gliwice

Geodeta Gliwice

Dokonujemy podziałów nieruchomości i wznowienia granic – podział będzie polegać na wydzieleniu z dotychczas istniejącej i oznaczonej jednej działki ewidencyjnej, nowej. Polecamy geodezyjne tyczenie budynków, które służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem. Dowiedz się więcej na stronie oraz zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

  • Adres URL:
  • http://geoembud.pl
  • Nazwa firmy:
  • Geodeta Gliwice