Elementy wind dla niepełnosprawnych

Elementy wind dla niepełnosprawnych

Dostarczamy windy dla niepełnosprawnych, których elementy podatne na zużycie poddawane są specjalnej obróbce typu kucie. Metale pod działaniem odpowiednio dużych sił zewnętrznych ulegają odkształceniom plastycznym oraz zmieniają się ich właściwości. Zabiegi mające na celu zmianę kształtu i właściwości metali w wyniku odkształcenia plastycznego na gorąco lub na zimno, nazywa się obróbką plastyczną. Rozróżnia się następujące rodzaje obróbki plastycznej: kucie, tłoczenie, walcowanie i ciągnienie.Kucie elementów wind dla niepełnosprawnych może być wykonywane ręcznie i mechanicznie. Kucie ręczne wykonuje się zwykle na gorąco na kowadle za pomocą ręcznych narzędzi. Podstawowymi czynnościami kowalskimi są: przecinanie, przebijanie, wydłużanie, spęczanie, wyginanie, odsądzanie i zgrzewanie. Kucie mechaniczne wykonuje się za pomocą młotów mechanicznych. Rozróżnia się tu kucie swobodne i matrycowe. Kucie swobodne młotem mechanicznym jest podobne do kucia ręcznego. Kucie matrycowe polega na uderzaniu młotem mechanicznym w nagrzany metal ułożony w wykroju matrycy mającej kształty zewnętrzne wykonywanego przedmiotu. Matryca składa się z części górnej i dolnej. Dolna część matrycy podczas kucia umocowana jest do stołu młota, natomiast część górna umocowana jest do bijaka młota. Materiał do kucia nagrzewa się w ogniskach.

  • Adres URL:
  • http://www.platformy-dla-niepelnosprawnych.slask.pl
  • Nazwa firmy:
  • Elementy wind dla niepełnosprawnych