Badania geotechniczne

Badania geotechniczne

Firma Dro-Lab znajdująca się w Jelczu-Laskowicach zajmuje się opracowywaniem dokumentacji projektowych z zakresu budownictwa drogowego. W ofercie firmy można też znaleźć opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych z zakresu budownictwa komunikacyjnego. W ramach opracowywania opinii wykonuje się badania laboratoryjne gruntów w tym badania kruszyw. Osoby czy też instytucje zainteresowani wykonaniem opracowania opinii mogą liczyć na przeprowadzanie badań geotechnicznych, betonów cementowych i badań mas bitumicznych, badań terenowych podłoża gruntowego takich jak drogi czy koleje.

  • Adres URL:
  • http://www.drolab.pl
  • Nazwa firmy:
  • Badania geotechniczne